Arbeidsfysiotherapie

Waarom Arbeidsfysio

  • Klachtvrij werken
  • Preventieve werking
  • Deskundig advies
  • Aangesloten bij Fysergo
  • Breed pakket behandelingen

Aanmelden

Wat doet de arbeidsfysiotherapeut

De arbeidsfysiotherapeut houdt zich bezig met klachten en aandoeningen van het houding- en bewegingsapparaat, die mede het gevolg zijn van het werk of die het werken beperken. De arbeidsfysiotherapeut houdt zich vooral bezig met de arbeidsrelevante problemen van de individuele werknemer. Daarmee zich onderscheidend van de bedrijfsfysiotherapeut die zich vooral richt, om het bedrijf zelf van advies te voorzien.

De werkwijze van Medisupport

Om de arbeidsrelevante klacht te beoordelen wordt na een intake, waarin een functie- taak-handelingen analyse en werkgebonden factoren specifiek aan de orde komen, een plan van aanpak bepaald. Werkgebonden factoren die aan de orde komen zijn: werkhouding, werkplek, werktaken, werkduur en werkorganisatie.

De preventieve werking van Arbeidsfysiotherapie

Informatie, gericht advies en behandeling van de arbeidsrelevante klachten kunnen toenemende beperkingen en (dreigend) verzuim voorkomen of oplossen. Naast de reguliere fysiotherapeutische interventie kan een behandeltraject onder andere bestaan uit een (re-integratie) trainingsprogramma, een instructietraining op de werkplek of een werkplekonderzoek. De arbeidsfysiotherapeut kan interventies aanbieden op het gebied van;

  1. Primaire preventie: voorkomen dat gezonde mensen klachten krijgen,
  2. Secundaire preventie: zorgen dat ziekten worden opgespoord en behandeld,
  3. Tertiaire preventie: voorkomen, verergeren en bevorderen van zelfredzaamheid, behandeling en re-integratie.

De arbeidsfysiotherapeut zal zich zo veel mogelijk richten op een verantwoorde werkhervatting van de werknemer. De arbeidsfysiotherapeut werkt hierbij nauw samen met alle bij de behandeling, begeleiding en beoordeling van de (dreigende)verzuimende werknemers, met arbeidsrelevante klachten, betrokken beroepsgroepen. Waaronder huis- en bedrijfsartsen, arboadviseurs en verzekeringsartsen.

fysergoMedisupport is aangesloten bij Fysergo
www.fysergo.nl

 Afspraak maken

Wilt u meer weten of een afspraak maken laat dan uw gegevens achter op het aanmeldformulier en wij bellen u zo spoedig mogelijk terug. U kunt ook bellen naar 050-3182164 of mailen naar info@medisupport.nl

aanmelden

Opdrachtgevers