Werkplekonderzoek en advies

Werkplekonderzoek en advies

Meteen aanmelden of
Meer informatie
Houdingsinstructies

Houdingsinstructies

Meteen aanmelden of
Meer informatie
Medisupport presentatie - voorlichting en informatie

Medisupport presentatie – voorlichting en informatie

Meteen aanmelden of
Meer informatie

Arbeidsfysiotherapie

Om de arbeidsrelevante klacht te beoordelen wordt na een intake, waarin een functie- taak-handelingen analyse en werkgebonden factoren specifiek aan de orde komen, een plan van aanpak bepaald. Werkgebonden factoren die aan de orde komen zijn: werkhouding, werkplek, werktaken, werkduur en werkorganisatie.