Thuis werken?!

Thuis werken?!

Meteen aanmelden of
Meer informatie
Video consult

Video consult

Meteen aanmelden of
Meer informatie
Thuiswerk gerelateerde klachten

Thuiswerk gerelateerde klachten

Meteen aanmelden of
Meer informatie
Werkplekonderzoek en advies

Werkplekonderzoek en advies

Meteen aanmelden of
Meer informatie
Medisupport presentatie - voorlichting en informatie

Medisupport presentatie – voorlichting en informatie

Meteen aanmelden of
Meer informatie

Arbeidsfysiotherapie

Om de arbeidsrelevante klacht te beoordelen wordt na een intake, waarin een functie- taak-handelingen analyse en werkgebonden factoren specifiek aan de orde komen, een plan van aanpak bepaald. Werkgebonden factoren die aan de orde komen zijn: werkhouding, werkplek, werktaken, werkduur en werkorganisatie.