HKZ certificering behaald!

Door: / Geplaatst in: Medisupport Nieuws

In december 2014 heeft Fysiotherapie Medisupport opnieuw de HKZ certificering behaald.

HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Bij HKZ-certificering toetst een externe organisatie of het kwaliteitsmanagementsysteem van de organisatie voldoet aan vooraf vastgestelde HKZ-normen. Een door de Raad voor Accreditatie (RvA) aangewezen instelling voert deze uit. De toetsing is gebonden aan strikte regels.

Als een organisatie het certificaat behaalt, betekent dit dat de praktijk:
– Goed georganiseerd is
– Patiënten centraal stelt
– Continu werkt aan optimalisering van het aanbod
– Betrouwbare resultaten presenteert
– Voldoet aan de eisen die vanuit de sector zelf, door financiers, patienten en de overheid worden gesteld

Het behaalde certificaat is 3 jaar geldig, na 3 jaar vindt er een hercertificering plaats.

Medisupport Mailupdates