Wim Post

Werkgebied: algemeen fysiotherapeut, sport en arbeid.
In 2004 ben ik ‘arbeidsfysiotherapeut’ geworden. Dit is een verbijzondering binnen de fysiotherapie. Hierdoor zie ik veel mensen met klachten die mogelijk met de werkplek of werkhouding te maken hebben.

 Achtergrond

Na mijn eindexamen fysiotherapie ben ik een periode in Zwitserland werkzaam geweest. Sinds 1987 ben ik werkzaam als fysiotherapeut bij ‘Medisupport’, begonnen met collega Eric aan de Spilsluizen in Groningen, schuin tegenover onze huidige locatie. Al in 1990 waren we er van overtuigd dat fysiotherapie niet alleen op de behandelbank moet plaatsvinden , maar ook in de (toen nog) kleine oefenzaal.

Lichaamsdeel

Eigenlijk is het niet mogelijk om één lichaamsdeel te noemen wat extra belangrijk is.
Ieder onderdeel van het lijf is belangrijk. Wanneer ik toch zou moeten kiezen is misschien de voet, vanuit mijn 2e beroep namelijk podoloog, het meest voor de hand liggend. Het is tenslotte de basis van je lichaam, je fundament.

Mijn uitdaging

Alle mogelijkheden proberen te benutten en eruit te halen bij de patiënt, of dat nu een sporter is die graag harder wil rennen of een oudere die problemen heeft met trappen lopen.

Opleiding / scholing

In het verleden heb ik verschillende opleidingen en scholing gevolgd die aansluiten bij mijn interessegebieden, zoals o.a. dryneedling, fysiotherapie in de sport, krachttraining, cyriax, medical taping en de opleiding tot podoposuraal therapeut/ podoloog, en meer…
Je raakt nooit uitgeleerd in dit vak!