DTF Screening

 • Beschikbaar op de volgende locaties
 • Medisupport
  Turfsingel 17 Groningen
 • Ter Borch
  Borchsingel 33b Eelderwolde
 • Dijkmansport
  Melisseweg 83 Groningen
 • Spring's
  Turfsingel 36 Groningen

Een fysiotherapeut consulteren kan zonder verwijzing van je huisarts of behandelend specialist. Officieel noemen we dit ‘Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie’ screening (afgekort: DTF screening). De DTF screening is uitsluitend een intakegesprek, waarbij je klacht en gezondheidssituatie in kaart gebracht wordt. Hierna bepaalt de specialist of fysiotherapeutisch onderzoek/behandeling wenselijk is.

Het gesprek duurt ongeveer 15 minuten;

De DTF screening telt voor je verzekeraar als behandeling en wordt als zodanig in mindering gebracht op het totaal aantal te vergoeden fysiotherapeutische behandelingen;

Indien je hiervoor toestemming verleent zal je huisarts door onze praktijk op de hoogte gebracht worden van de uitslag van de DTF screening;

In het geval dat de DTF screening uitwijst dat fysiotherapie in jouw geval een adequate behandelvorm is, zal een afspraak voor onderzoek/behandeling gemaakt worden;

Het is mogelijk dat dit vervolgonderzoek direct aansluitend aan de DTF screening plaats kan vinden. Het DTF vervolgonderzoek omvat, naast een lichamelijk onderzoek en het uitvoeren van functietesten, ook het opstellen van een behandelplan.

In Corona tijd doen we de DTF screening via een videoconsult.

Zie ook intake en onderzoek

DTF Screening

Vul het formulier in om je aan te melden.
Telefonisch aanmelden kan ook:
Bel 050-3182164.