Werkplekonderzoek en advies

In Corona tijd bieden we online op uw situatie toegespitste fysiotherapie. Maak een afspraak voor een videoconsult.

Medisupport werkplekonderzoek en advies

Werkplekonderzoek en -advies bestaat uit een uitgebreide ergonomische inventarisatie van de werkplek, de werkwijze en het gedrag van de werknemer op de werkplek. Gevolgd door een advies aan de werknemer en/of leidinggevende betreffende de inzetbaarheid en herstel bevorderende maatregelen.

Doelgroep

Werknemers met arbeidsrelevante gezondheidsproblemen aan het houdings- en bewegingsapparaat waarbij is vastgesteld dat de werkplek de klachten in stand houden of doen verergeren. Werknemers die re-integreren op een nieuwe of bestaande werkplek na lang verzuim.

Locatie

Op werkplek van werknemer.

Werkplekonderzoek en advies

Vul het formulier in om je aan te melden.
Telefonisch aanmelden kan ook:
Bel 050-3182164.