top of page

Huisregels
fysiotherapie medisupport

Voor de goede gang van zaken bij Fysiotherapie Medisupport vragen wij u onderstaande informatie door te nemen:

Algemene regels

 

 1. Afspraken die uiterlijk 24 uur van te voren zijn afgezegd, worden niet in rekening gebracht.

 2. Het is aan te bevelen om uw verzekeringspolis betreffende vergoedingen fysiotherapie voor de intake door te nemen.

 3. Patiënten dienen zelf hun polisvoorwaarden na te kijken in hoeverre zij verzekerd zijn voor fysiotherapie. Door de vele verschillen in polissen is het voor ons onmogelijk geworden u hierin optimaal voor te lichten. Indien de verzekering de behandelingen niet vergoed zijn de kosten voor de patiënt.

 4. Verandering in uw verzekering of adres? Geef dit dan s.v.p. direct door.

 5. Geregistreerde gegevens worden behandeld conform het gestelde in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

 6. Indien u opmerkingen, ideeën, etc, heeft ter verbetering van onze dienstverlening dan stellen wij het zeer op prijs als u dit aan ons kenbaar maakt. U kunt dit zowel mondeling als schriftelijk aan ons doorgeven.

 7. Heeft u klachten over de behandeling of de manier waarop wij met u omgaan, dan is het goed om dit kenbaar te maken bij uw behandelend fysiotherapeut of de vertrouwenspersoon. Levert een persoonlijk gesprek of bemiddeling niet het gewenste resultaat op, dan kunt u gebruik maken van een klachtenprocedure. U kunt hiervoor het Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG) inschakelen. Een brochure met relevante telefoonnummers en adressen, vindt u in de wachtruimte van onze praktijk.

Regels voor gebruik oefenzaal

 

 1. Het is alleen toegestaan te trainen als u daarvoor een afspraak heeft gemaakt of wanneer u aansluitend een afspraak met uw therapeut heeft gemaakt.

 2. Fysiotherapie Medisupport is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van zich in dit gebouw of binnen directe omgeving van dit gebouw bevindende eigendommen/bezittingen van bezoekers. U kunt gebruik maken van de lockers.

 3. De oefenruimte alleen met schone  ( sport )schoenen betreden.

 4. In verband met de hygiëne is het gebruik van een handdoek voor het gebruik op de trainingsapparatuur vereist.

 5. Na gebruik van de cardio-toestellen deze graag schoon achterlaten.

 6. Na gebruik van materialen deze graag weer netjes opruimen

 7. Als er mankementen aan apparatuur, materialen zijn, verzoeken wij u dit aan een aanwezige medewerker te melden.

 8. In alle ruimtes is het verboden te roken.

bottom of page